Η ιστορία της επιχείρησης

Η Αγροζωή ξεκίνησε την πορεία της το 1999 ως μια μικρή επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών με έδρα τη Μυτιλήνη, η οποία ιδρύθηκε από δύο αυτοδημιούργητους ανθρώπους: την Ελένη Κοκκινέλλη και τον Γιάννη Κουλουδή.

Αρχικά, η εταιρεία δραστηριοποιούνταν στον τομέα της εμπορίας ζωοτροφών και είχε δυναμικό αποθήκευσης μόλις χίλιους τόνους ζωοτροφών. Μέσα στα επόμενα επτά χρόνια κατάφερε και τριπλασίασε το δυναμικό αποθήκευσης. Την ίδια περίοδο, δημιούργησε τις πρώτες εγκαταστάσεις παραγωγής μειγμάτων.

Με αποκλειστικό στόχο την αρτιότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης και την προμήθεια άριστων πρώτων υλών από τους προμηθευτές της, ο Γιάννης Κουλουδής ίδρυσε το 2012 τη μεταφορική εταιρεία «Μάκαρα Ε.Π.Ε.»

Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν, η εταιρεία συνέχισε τη σταθερή ανοδική της πορεία. Εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της και πρόσθεσε μηχανήματα παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών. Ενίσχυσε τον στόλο των φορτηγών που την εξυπηρετούν και αύξησε το δυναμικό παραγωγής ζωοτροφών στους τριάντα τόνους ημερησίως, και το δυναμικό αποθήκευσης στους τέσσερις χιλιάδες τόνους σε σύγχρονες αποθήκες, καθώς και σε σιλό.

Το 2017 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ο υιός των ιδρυτών, Χρήστος Κουλουδής, απόφοιτος της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό πάνω στη Διατροφή Παραγωγικών Ζώων και τη Διαχείριση Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων. Την ίδια περίοδο, η εταιρεία μετατράπηκε από ατομική σε Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αγροζωή Α.Ε.

Η νέα μορφή της εταιρείας και το νέο αίμα στους κόλπους της, έθεσε την Αγροζωή σε νέα τροχιά ανάπτυξης και καινοτομίας.

Το 2018, ο Χρήστος Κουλουδής ξεκίνησε μία συνεργασία με τον καθηγητή Γεώργιο Ζέρβα, Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο την έρευνα των προβλημάτων διαχείρισης και διατροφής των κτηνοτροφικών μονάδων της Λέσβου και την επίλυσή τους.

Στο πλαίσιο της διαρκούς διεύρυνσης των υπηρεσιών που προσφέρει, η Αγροζωή Α.Ε. πρόσθεσε στο δυναμικό της πέντε παραληπτήρια γάλακτος στο νησί της Λέσβου και δημιούργησε συνεργασίες με γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, διοχετεύοντάς τους το ποιοτικό γάλα του νησιού.

Το 2020 ξεκίνησε η κατασκευή των νέων κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και συσκευασίας ζωοτροφών, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023, μετατρέποντας την Αγροζωή Α.Ε. από βιοτεχνία σε πρότυπη βιομηχανία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χρήστος Κουλουδής, με γνώμονα τη δημιουργία καινοτόμων σύνθετων ζωοτροφών που θα εξασφαλίζουν την ευημερία των ζώων αλλά και των  καταναλωτών, ξεκίνησε  τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πρότυπου ερευνητικού κέντρου. Επιπρόσθετα, ανέπτυξε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες που μοιράζονται με την Αγροζωή Α.Ε. τη δέσμευση για την παραγωγή  προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, από άριστες πρώτες ύλες.

Στην 25ετή πορεία της, η Αγροζωή Α.Ε. θέτει την εμπειρία και την επιστημονική γνώση που έχει αποκτήσει στη διάθεση των πελατών-συνεργατών της προκειμένου να καλύπτει με συνέπεια τις ανάγκες τους, τόσο σε προϊόντα, όσο και σε εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη.

Σήμερα, η εταιρεία χαίρει της εμπιστοσύνης χιλιάδων κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο και έχει εδραιώσει τη θέση της στον τομέα της παραγωγής μειγμάτων. Στόχος της να συνεχίζει να καινοτομεί και να οραματίζεται λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες της.