Το ερευνητικό κέντρο

Το ερευνητικό κέντρο της Αγροζωής λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση, παρέχοντας τις υπηρεσίες του τόσο στην Αγροζωή, όσο και στους πελάτες-συνεργάτες της.

Το κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα στους κατοίκους του Βορειοανατολικού Αιγαίου να προσκομίζουν για χημικές αναλύσεις δείγματα στερεών ή υγρών τροφίμων προκειμένου να γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος της σύστασής τους με τη μέθοδο της υγρής χημείας και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση. Το κέντρο αναλύει ως επί το πλείστον παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα, νωπό γάλα και δημητριακούς καρπούς.

Το ερευνητικό κέντρο ασχολείται επίσης με τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της Αγροζωής, καθώς και με την έρευνα και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας, πάντοτε στο πλαίσιο της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης.

Το ερευνητικό κέντρο δεσμεύεται να συνάπτει συνεργασίες με αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με καινοτόμες ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να δημιουργεί υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα αξιοποιούν τα αυτοφυή βότανα του τόπου, ώστε να αντιμετωπίζονται οι φλεγμονές και ασθένειες των παραγωγικών ζώων με φυσικό τρόπο, και να περιορίζεται η χρήση φαρμάκων και αντιβιοτικών.