Τα παραληπτήρια γάλακτος

Τα πέντε παραληπτήρια γάλακτος της Αγροζωής βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία της Λέσβου και αναλαμβάνουν πλήρως τη διαδικασία διάθεσης του γάλακτος που φέρνουν σε αυτά οι συνεργάτες-κτηνοτρόφοι. Τα παραληπτήρια τηρούν όλες τις υγειονομικές προδιαγραφές για την ασφαλή συλλογή, φύλαξη, και μεταφορά του γάλακτος.

Στόχος των παραληπτηρίων είναι να επιτυγχάνεται η βέλτιστη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να αναζητούν τυροκόμους προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα τους και να πετύχουν καλύτερες τιμές.

Η υπηρεσία συλλογής και διάθεσης του γάλακτος από τα παραληπτήρια περιλαμβάνει:

  • Δειγματοληψία και ποιοτικό έλεγχο του νωπού γάλακτος, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι γαλακτοβιομηχανίες.
  • Διαχείριση των εγγράφων που απαιτούνται για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, καθώς και τη σχέση με άλλους φορείς.
  • Διάθεση του γάλακτος στην Κτηνοτροφική Μαγνησίας A.E. (Greek Family Farm), με την οποία η Αγροζωή έχει συνάψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας εως το 2028.